Affaldstyper og mængder m.m.

Om affaldsmængder og typer

Spørgsmål: Kan jeg komme med alle de typer affald, jeg vil?


Svar: For langt de fleste affaldstyper er svaret ”ja”. Du kan aflevere alle de affaldstyper, som vi modtager på vores genbrugsstationer. Dog kun i rimelige mængder. Man må kun aflevere 1 m3 jord fra sin grund på genbrugspladsen.

Farligt affald må du aflevere op til 200 kg om året, og du kan kun komme af med det farlige affald i Havnegade og på Snapindgården, hvor der er en modtagestation for farligt affald, og her kan affaldet vejes.
I 2015 koster det 5,50 kr pr. kg at komme af med det farlige affald. Du får en vejebon ved hver vejning, men opkrævningen kommer først senere på året.

Spørgsmål: Da jeg afleverede farligt affald sidste gang, fik jeg at vide, at jeg ikke kunne komme med mere i år. Hvad gør jeg så?

Når du har brugt din kvote på 200 kg farligt affald om året, må du bortskaffe dit farlige affald via en indsamlingsordning for farligt affald. Der findes en række private firmaer, der afhenter farligt affald, og som man kan kontakte. På Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk kan man se, hvilke firmaer der er godkendt til at indsamle farligt affald.

Om affald fra andre kommuner

Spørgsmål:  Min håndværksvirksomhed ligger i en anden kommune, men lige nu arbejder jeg i Odense på et byggeri. Kan jeg komme af med mit byggeaffald på genbrugspladserne i Odense?

Svar
: Det kan du godt. Siden 1. januar 2013 kan du aflevere dit erhvervsaffald på genbrugspladserne i Odense, uanset i hvilken kommune din virksomhed ligger. Du skal bestille ét eller flere adgangskort her på hjemmesiden, og derefter bliver dine besøg registreret på kortet. Så betaler du for de besøg, du har haft på pladserne i Odense. Klik her og følg vejledningen for bestilling af adgangskort.

Om kvittering for affald (dokumentation for bortskaffelse)

Spørgsmål: Jeg har brug for en kvittering, der viser, at jeg kommer af med mit affald på den rigtige måde. Kan jeg få det?

Svar: Loven giver dig ret til at få en kvittering på det farlige affald, du afleverer. Det andet affald får du ikke en kvittering for, men vi kan skrive en generel bekræftelse på, at det affald, som du afleverer på vores genbrugspladser, bliver håndteret og bortskaffet korrekt efter lovens anvisninger.