Regler og bestemmelser

Regulativet for erhvervsaffald i Odense Kommune fortæller om regler og bestemmelser for affaldshåndteringen hos virksomheder. Derudover er der regler for brug af genbrugsstationerne.

Ordensregler for genbrugsstationerne


Havnegade 102
Snapindvej 21
Øvrige genbrugsstationer
Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald
 


Det gældende erhvervsaffaldsregulativ kan ses her.

Hvis du har spørgsmål vedr. regler om erhvervsaffald, kan du kontakte Odense Kommune på følgende måder:

 • Skriv et brev til:
  Odense Kommune
  Natur, Miljø og Trafik
  Industrimiljø
  Nørregade 36 – 38
  5100 Odense C
 • Ring til Affaldsteamet på tlf. 65 51 24 00