Husholdninger - vi henter, du bringer

Odense Renovation tager sig af alle typer affaldshåndtering for Odenses borgere. Nogle typer affald kommer vi og henter på din bopæl. Andre typer affald skal du selv sørge for at få bragt til en af genbrugsstationerne.

I menuen til venstre kan du finde vores ordninger til for eksempel husholdnings- eller restaffald, storskrald, farligt affald osv.
Du kan også til- og afmelde dig særlige ordninger eller bestille ekstra tømning af din affaldsbeholder.  

Bor du til leje?

Hvis du bor til leje, er det ejeren, der skal bestille beholdere, ekstra tømninger osv.
Spørg ejeren, administrationsselskabet eller boligforeningen, hvis du er i tvivl.

Det er viceværten eller ejeren, der aftaler nærmere med Odense Renovation om muligheder for de forskellige affaldsbeholdere mm.
Læs mere om Boligforeninger og Ejerforeninger

Skoler, ældrecenter og lignende institutioner
Institutioner som skoler, børnehaver, plejecentre m.m. defineres i affaldssammenhæng ikke som erhverv, men som privat. Det vil sige, at de kan benytte sig af samme ordninger som private husholdninger, fordi disse ordninger er inkluderet i den årlige renovationspris. Det kan være at få hentet storskrald, at få fluemiddel i sommerperioden, at have en papirbeholder med mere.