Din affaldsbeholder

Affaldsbeholderen med grønt låg er til restaffald -også kaldes husholdningsaffald eller dagrenovation. Det er den rest, der bliver brændt, fordi den ikke kan genbruges, ikke er miljøfarlig og ikke kræver særbehandling.


Eksempler på restaffald

   • Madrester
   • Køkkenrulle
   • Pizzabakker
   • Juice- og mælkekartoner
   • Tandpastatuber
   • Sod og aske (skal være koldt og indpakket)
   • Bleer

Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer, er restaffald og kan ikke genbruges.

Sæt beholderen frem inden kl. 7 på tømmedagen

Beholderen skal sættes frem til skel mod vej senest kl. 7 på tømningsdagen. Beholderen og håndtaget skal være frit tilgængeligt. Håndtaget må for eksempel ikke være anbragt op ad hæk, mur eller lignende. Sørg venligst for, at låget kan lukkes, da skraldemanden ikke kan køre rundt med en overfyldt beholder og derfor ikke tømmer den, hvis den er overfyldt.
Læs mere om, hvordan du hjælper skraldemanden

Tømmes hver 14. dag

Husstandens affaldsbeholder til restaffald tømmes hver 14. dag, med mindre du har aftalt andet med os.

Bestille anden størrelse - ekstra tømning og meget mere

Ønsker du at bestille ugetømning i sommermånederne, en ekstra tømning hvis I har hold fest, eller har du glemt at stille beholderen ud på tømmedagen, kan du bestille disse ydelser på mit.odenserenovation.dk. Datoerne for de ordinære tømninger står på din tømningskalender, som bliver uddelt til din husstand hvert år i november.
Se din tømningskalender

 

Flere størrelser at vælge imellem
Affaldsbeholderens størrelse skal helst passe nogenlunde til mængden af restaffald, som husstanden producerer fra én tømning til den næste. Har du behov for det, bytter vi gerne din beholder til en anden størrelse. Du betaler renovationsafgift efter, hvor stor din affaldsbeholder er; jo mindre beholder, jo lavere er afgiften. Ombytningen koster et engangsbeløb.
Læs mere om størrelser og priser her
Bestil en anden størrelse på mit.odenserenovation.dk

Hjemmekompost
Op mod 30 % af restaffaldet er egnet til at lave kompost af. Derfor opfordrer vi alle, der har mulighed for det, til at kompostere i egen have.
Læs mere om kompost