Din affaldsbeholder

Affaldsbeholderen med grønt låg er til restaffald.

Restaffald kaldes også ‘husholdningsaffald’ eller ‘dagrenovation’. Det er den rest, der bliver brændt, fordi den ikke kan genbruges, ikke er miljøfarlig og ikke kræver særlig behandling.

Eksempler på restaffald

   • Madrester
   • Køkkenrulle
   • Pizzabakker
   • Juice- og mælkekartoner
   • Tandpastatuber
   • Sod og aske (skal være koldt og indpakket)
   • Bleer

Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer, er restaffald og kan ikke genbruges.

Tømmes hver 14. dag
Husstandens affaldsbeholder til restaffald tømmes hver 14. dag, med mindre du har aftalt andet med os. For eksempel kan du bestille ugetømning i sommermånederne, bestille en ekstraordinær tømning, hvis du har for meget affald, eller hvis du har glemt at stille beholderen ud på tømningsdagen. Datoerne for de ordinære tømninger står på din tømningskalender, som bliver uddelt til din husstand hvert år i november.
Se din tømningskalender

Beholderen skal sættes frem til skel mod vej senest kl. 7 på tømningsdagen. Beholderen og håndtaget skal være frit tilgængeligt. Håndtaget må for eksempel ikke være anbragt op ad hæk, mur eller lignende. Låget skal kunne lukkes.
Læs mere om, hvordan du hjælper skraldemanden

Flere størrelser at vælge imellem
Affaldsbeholderens størrelse skal helst passe nogenlunde til mængden af restaffald, som husstanden producerer fra én tømning til den næste. Har du behov for det, bytter vi gerne din beholder til en anden størrelse. Du betaler renovationsafgift efter, hvor stor din affaldsbeholder er; jo mindre beholder, jo lavere er afgiften. Ombytningen koster et engangsbeløb.
Læs mere om størrelser og priser her
Få ændret størrelsen her

Hjemmekompost
Op mod 30 % af restaffaldet er egnet til at lave kompost af. Derfor opfordrer vi alle, der har mulighed for det, til at kompostere i egen have.
Læs mere om kompost