Emballageforsøg

Et forsøg med indsamling af plast-, metal- og papemballage blev afviklet i 2010. Forsøget var en del af Odense Kommunes affaldsplan, hvor det overvejes, om ordningen skal indføres i hele Odense, og i hvilken form.
Baggrundsmateriale

Se informationsmateriale for Åløkke-kvarteret

Se informationsmaterialet for Søhus-området. 
Se informationsmaterialet for Æbleparken.