Farligt affald

Farligt affald er alle typer affald, som er skadelige for mennesker og miljøet, og som derfor ikke kan håndteres som almindeligt restaffald.
Blå tønder til farligt affald

Olie, maling, spraydåser, gift, opløsningsmidler er blot nogle få eksempler på farligt affald, som skal håndteres varsomt, og som er farlige eller skadelige for miljøet ved afbrænding. Det er derfor i alles interesse, at det farlige affald bliver sorteret fra dit almindelige restaffald og håndteret på forsvarlig vis.

Se oversigten over typer af farligt affald

Den røde kasse

Alle husstande tilbydes en rød kasse til opbevaring og transport af batterier, maling, terpentinrester og andet affald, der er forbundet med fare i hjemmet. Har du ikke en rød kasse, kan du bestille en hos os. Sørg for, at alle flasker og beholdere er tæt lukkede og helst i original emballage. Har du ikke den originale emballage, skal du skrive på, hvad der er i. Så ved vi, hvordan det skal behandles. Kassen må ikke overfyldes. Hæld ikke væsker direkte i kassen og hæld aldrig rester sammen – det kan i værste fald eksplodere. Bestil en rød kasse

Køb miljøvenlige produkter

Du kan hjælpe miljøet ved at købe rengøringsmidler, batterier, maling og andre produkter, som er miljøvenlige.

Tag det farlige affald med på din genbrugsstation hver 6. weekend

Hver 6. weekend holder miljøbilen på din lokale genbrugsstation. Den modtager det farlige affald lørdag og søndag fra 9-16.30. Se datoerne og stationerne her


Batterier kan være farligt affald

Det er ikke alle batterier, der er miljøfarlige. Men da det er svært at se forskel på dem, opfordrer vi til, at du afleverer dem alle til os. Så sørger specialister for at sortere dem.

Læs mere om vores indsamlingsordninger for batterier