Typer af farligt affald

Her kan du se eksempler på farligt affald. Er du i tvivl, om noget affald er farligt eller ej, skal du kontakte os, så rådgiver vi dig.

Olie

Det kan være alle slags olie (motorolie, smøreolie, rustbeskyttelse m.v.). Skal afleveres i lukket beholder.

Oliefiltre

Stammer normalt fra biler, motorplæneklippere m.v.

Maling

Omfatter alle slags maling. Skal afleveres i lukkede bøtter og spande.

Opløsningsmidler

Det kan være terpentin, petroleum, benzin, salmiakspiritus, cellulosefortynder m.v.

Gift

Er giftrester fra bekæmpelse af ukrudt, skadedyr, svamp osv.

Kunstgødning

Er alle former for gødning, både fast og flydende.

Syrer

Er både syrer og baser. Kan være eddikesyre, saltsyre, svovlsyre, kaustisk soda, afløbsrens m.v.

Klorholdigt affald

Kan være "Bums", pletfjerner, kondensatorer, transformatorer, bore- eller skære-olier m.v.

Kviksølvholdigt affald

Det er f.eks. gamle termometre, sparepærer, lysstofrør, visse knapbatterier m.v.

Fotovæsker

Er både fremkalder- og fixervæske.

Spraydåser

Er alle slags trykdåser med drivmiddel, både tomme og halvfyldte.