Kun klare sække

Så er det alvor med klare sække - fra 1. januar 2011 er det blevet helt forbudt at medbringe sorte sække eller andre uigennemsigtige sække på genbrugsstationen. Det sker for at optimere genbrugsprocenten.
Kun klare sække på genbrugsstationen fremover

For at hæve genbrugsprocenten

Forbuddet mod uigennemsigtige sække betyder, at der kun må afleveres affald i klare og gennemsigtige plastsække. Det giver personalet mulighed for at se, hvilken type affald der er i sækken. Ved at synliggøre affaldet i klare sække kan man få mere affald til genanvendelse og mindre til forbrænding og deponi.

I hele Danmark

Initiativet er gælder i hele Danmark og skyldes en ny affaldsbekendtgørelse vedtaget i Folketinget i 2010. Ordningen trådte i kraft i starten af 2010. Der har således været en lang indkøringsperiode, hvor vi har informeret om de nye regler. Fra 1/1 2010 er indkøringsperioden slut, og vi afviser fremover alle sorte sække eller andre uigennemsigtige sække.

Du kan læse bekendtgørelse om affald, nr. 48 § 32 stk. 2 og § 38 stk. 3 ved at følge dette link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129843#K6

Klare sække i handelen

Mange detailhandlere i Odense har klare plastsække i deres sortimentet, så de er lette at få fat på.

Spørg bare!

Spørg personalet på stationen, hvis du er i tvivl om noget.