Ove Sprogøes Plads

Området omkring Ove Sprogøes Plads i midtbyen har en underjordisk affaldsløsning, som er helt unik, idet affaldet løftes op med en slags elevator. Denne underjordiske løsning er valgt for at mindske generne med overfyldte affaldsbeholdere og lugtgener fra restauranternes containere i det tæt bebyggede område.

Nedgravet affaldslift i Store Gråbrødrestræde

I Store Gråbrødrestræde har Odense Renovation A/S som et pilotprojekt etableret en nedgravet affaldslift. Området er præget af mange caféer og restauranter, og disse brancher genererer meget affald.

En container erstatter mange små

Dette affald har tidligere været opmagasineret i containere i de små baggårde, og skraldebilen skulle hver dag forbi og tømme containerne. Med den nye affaldsløsning kan skraldebilen nu nøjes med et ugentligt besøg, hvor den 20 m3 store komprimatorcontainer skal tømmes. Containeren kan indeholde ca. 5 tons affald.

Bymidten forskønnes

Odense Kommune har et ønske om at forskønne bymidten, og dette tiltag er med til at fjerne de store grønne containere fra gader og baggårde, og arealerne bliver dermed frigjort til andre aktiviteter.

Se video af, hvordan systemet fungerer

Liften fungerer som en kæmpe elevator, hvor containeren står inden i. Når containeren skal tømmes, køres liften op, og containeren trækkes ud. På nedenstående link kan du se, hvordan systemet fungerer.

http://www.youtube.com/watch?v=135eSYAPYiA

Vil du vide mere?

Hvis du har nogle spørgsmål til den nye affaldslift, er du velkommen til at kontakte Lars T. Hansen – lth@odenserenovation.dk – 63 13 82 22 eller Jesper Mogensen – jm@odenserenovation.dk – 63 13 82 77.

Hvilke fraktioner må komme i containeren?

Containeren er kun til restaffald/dagrenovation. Papir skal fortsat afleveres i papirbeholderne ved den enkelte husstand, og alt andet affald skal på genbrugsstationen. Der er 2 indkast til den underjordiske affaldscontainer: et indkast til private borgere, og et indkast til virksomheder.