Priser

Samlet prisliste

Prislisten indeholder både priser for dagrenovation/restaffald for private, dagrenovation/restaffald for erhverv, priser for aflevering af affald til deponi eller behandling på Odense Nord Miljøcenter, samt priser for virksomheders adgang til genbrugsstationerne.

Se prislisten her

Prisliste for affaldsbeholdere

I Odense er renovationsprisen fastsat efter størrelsen på beholderen til dagrenovation/restaffald. Vælger du at få en større eller mindre størrelse beholder, ændres prisen derfor også. Klik her og se en oversigt over pris pr. år i forhold til affaldbeholderens størrelse. Papirbeholderens størrelse har ingen betydning for prisen.