Sne og is

Når vinteren bider sig fast, kan det hænde, at skraldespandene ikke bliver tømt. De sne- og isglatte veje er farlige for skraldemanden - og skraldebilen kan forvolde stor skade, hvis den kommer på vildspor pga. glatte veje.

Ingen papirtømning under sneberedskab
Når Kong Vinter er for slem ved os, og når sne og is giver skraldemænd og skraldebiler problemer med at komme frem, kan man ikke forvente at få tømt papirbeholderne. De skraldemænd, som normalt tømmer papirbeholderne, sættes i stedet på skraldebilerne og hjælper med at tømme affaldsbeholderne. Også gadefejerne hjælper til med at få tømt så mange affaldsbeholdere som muligt. Således bruger vi under sneberedskabet al disponibelt mandskab til at få tømt så mange affaldsbeholdere som muligt. Har man for meget papir, kan det afleveres på genbrugsstationen.

Lad affaldsbeholderen stå ude
Er din affaldsbeholder ikke blevet tømt på den ordinære tømmedag, så lad den stå ude ved vejen og sørg for, at adgangsforholdene er ryddet - se tegningerne nedenfor.

Ekstra affald er i orden
Hvis der går mere end 14 dage mellem tømningerne, er det tilladt at sætte ekstra sække med ekstra affald ud til affaldsbeholderen. Så tager skraldemændene det med, når det lykkes for dem at komme frem.

Besked, når papirbeholderen tømmes igen
Hold øje med nyhederne på hjemmesiden her - vi giver besked, når situationen er normaliseret, og vi igen tømmer papirbeholderne.

Grundejerens ansvar at holde arealerne ryddet
Som grundejer er du ansvarlig for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund. Derfor skal sne og is fjernes hurtigst muligt.

Uanset om der sker uheld eller ej, kan du risikere at få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund. 

   

Når du rydder fortovet, så husk at lave et hul i snevolden, som skraldemanden kan trække affaldsbeholderen igennem.

 

Er der ikke lavet hul i snevolden mellem vej og fortov, kan skraldemanden ikke tage beholderen med, da den er alt for tung at trække hen over sneen.

     Skraldebil på glat vej

En vej, hvor snevolde er ryddet, og hvor der ikke er glat på vejen, volder ingen problemer for skraldemand og skraldebil.

 
Er det grundejerforeningens ansvar at rydde privat vej, så sørg for, at skraldebilen kan køre på den uden at være til fare for cyklister, gående og andre trafikanter pga. glatte veje.
Husmur hvor sneen er fjernet, så skraldemanden let kan hente affaldsbeholderen. Skraldemanden har vanskeligt ved at hente affaldsbeholdere, som er omgivet af sne og står ved husmuren. Husk at fjerne sneen, så beholderen kan køres ud til skraldebilen.
Hold området omkring skraldespanden ryddet, så skraldemanden let kan køre den ud til skraldebilen. Skraldemanden har vanskeligt ved at hente affaldsbeholdere, som er omgivet af sne.10 gode råd

Hjemmesiden www.skovlsne.dk giver gode råd om sne og is, og siden har også links til andre gode vintersider. Her er 10 gode råd fra skovlsne.dk:


1. Følg med i vejrudsigten

2. Sørg for at have en god sneskovl og kost parat.

3. Tjek at du har grus, salt, sneskovl og kost parat og ved hånden.

4. Grus eller salt aftenen inden nattens snefald eller islag.

5. Hvis du bruger salt, så brug det med omtanke. Ved saltlage bruger du betydeligt mindre salt, end hvis det bliver strøet ud med hånden.

6. En saltlage bestående af 1 del salt og 4 dele lunkent vand. Vejsalt er tungt opløseligt, så du skal røre hyppigt i blandingen, da saltet ellers falder til bunds. Hvis du vil slippe for at røre så ofte, kan du anvende køkkensalt. Det er hurtig opløseligt og kan bruges med det samme.

7. Fordel altid grus eller salt jævnt - det skåner overfladen og mindsker risikoen for glat føre.

8. Hvis sneen er skovlet op i en vold ude ved kørebanen, så husk at lave en gennemgang i snevolden på mindst én meters bredde, så postbudet, renovationen og alle andre, der skal ind på din grund, kan færdes sikkert.

9. Er du pensionist, kan du muligvis opnå hjælp til at rydde sne og salte eller gruse. Din kommunes socialforvaltning kan give oplysninger om eventuelle ordninger.


10. Tjek din kommunes hjemmeside for regulativer vedrørende vintervedligeholdelse.

Film om skraldemand i sneen
En af Odense Renovations samarbejdspartnere, REFA på Falster, har lavet en film, som fint viser, hvad man skal gøre i vintervejret for at skraldemanden kan tømme beholderen. Se den her.