Storskrald

Har du svært ved at komme af med større ting som fx møbler, madrasser, pap og cykler, så kan du bestille afhentning af storskrald ved din husstand.

Ordningen omfatter følgende affaldstyper:

   • bundtet pap
   • bundtet haveffald
   • metal
   • brændbart storskrald og hård plast
   • store husholdningsapparater

Ingen tv og småt elektronik i denne ordning

Har du tv, computer, brødrister eller andet småt elektronik, så henter vi det ikke gennem storskraldsordningen, men gennem ordningen for småt elektronik.


Seks ting – to gange om året
Gå ind på mit.odenserenovation.dk og vælg hvilken dato du ønsker storskraldet hentet.
Vi afhenter storskrald 2 gange om året ved hver husstand. Du må sætte op til 6 ting ud til afhentning pr. gang. I Affaldshåndbogen finder du 12 mærkater, som du kan bruge i år. Klip dem ud, og sæt ét mærkat på hver ting, vi skal hente. For ikke at tage de forkerte ting med lader vi ting uden mærkat blive stående. Til næste år får du igen 12 nye mærkater. Har du ikke Affaldshåndbogen med mærkaterne, kan du i stedet hente dem her og printe dem ud selv.
Har du småt elektronik, skal det ikke med i storskraldsordningen, men bestilles særskilt - se her.

Læs mere om, hvordan du gør i praksis


Feriepause i sommerugerne
Henteordning for storskrald holder ferielukket i ugerne 29 - 32.

Storskrald fra privat dødsbo kan afleveres gratis
Har du en større mængde affald fra et dødsbo - det kan være møbler, tæpper, havemøbler eller andet - kan en transportør aflevere det for dig gratis på Odense Affaldssortering A/S. Bygge- og anlægsaffald falder dog ikke ind under denne ordning - ordningen er kun for et dødsbo fra en privat husstand. Transportøren afleverer affaldet sammen med en blanket, underskrevet af pårørende eller bobestyrer. Bemærk, at farligt affald ikke kan afleveres via denne ordning.

Hent blanketten

Haveaffald fra private husstande kan afleveres gratis

Har du haveaffald i større mængder i en storcontainer, kan en transportør aflevere det for dig gratis på Odense Nord Miljøcenter. Transportøren afleverer haveaffaldet sammmen med en blanket, underskrevet af den enkelte husstand, grundejerforening eller boligforening.