Internationale aktiviteter

Odense Renovation deler også sin viden på tværs af grænser. Virksomheden er ofte involveret i forskellige internationale aktiviteter og projekter, ligesom virksomheden deltager aktivt i konferencer og seminarer, så længe det er udgiftsneutralt.
Odense Renovation har mere end 100 års erfaring inden for miljø- og arbejdsmiljørigtig håndtering af husholdningsaffald. Igennem de seneste 30 år har vi gradvist opnået genbrugsprocenter, der er blandt de højeste i Danmark og Europa. Odense Nord Miljøcenter, der blev ibrugtaget i 1994, drives som en af de bedst miljøsikrede lossepladser i Europa. På det seneste er den omfattende miljøsikring og omdannelse af den gamle Stige Ø Losseplads til rekreativt område et projekt, der tiltrækker international opmærksomhed.

Utallige delegationer fra ind- og udland har aflagt os besøg gennem årene.

Vi synes, det er spændende og udfordrende på denne måde at møde kolleger fra nær og fjern og få mulighed for at vise, fortælle og diskutere, hvordan vi har grebet det an i Odense - og vi får selv masser af inspiration til nye synsvinkler i samme ombæring.

Vi er også tit blevet inviteret til at deltage som oplægsholder på danske og internationale konferencer og seminarer om alt fra genbrugsstationer og informationskampagner til kompostering og bæredygtig deponering.

Igennem de senere år har vi herudover haft mulighed for at bidrage med værdifuld viden og erfaring ved deltagelse i adskillige forskelligartede udlands-projekter: 

   • I 2003-05 samarbejdede vi med to kommuner, Koszalin og Slupsk i det nordlige Polen, omkring etablering og drift af nye slamkomposteringsanlæg.
   • I 2005-06 var vi med i forundersøgelserne i forbindelse med eventuel etablering af komposteringsanlæg i Kuching, Sarawak i Malaysia.
   • I 2005-07 var vi indbudt til at bidrage med almen planlægnings- og driftserfaring i forbindelse med etablering af nye affaldsselskaber i Beni Suef og El Fashn i Egypten
   • I 2008-09 har vi assisteret med rådgivning, træning og praktikophold i forbindelse med opstart af Malaysias nye nationale affaldsselskab, der skal stå for den fremtidige gennemførelse af landets nyligt vedtagne ambitiøse affaldslovgivning.
   • I 2008-09 har vi i Kaliningrad i Rusland deltaget i Udenrigsministeriets såkaldte naboskabsprogram, hvor vi har samarbejdet med byen Gusev især med henblik på forbedring af deres genbrugsindsamlings-ordningner samt informationskampagner.

 

Læs om Internationalt træningscenter her

Læs om international virksomhed på den engelske version af hjemmesiden