Internationalt træningscenter

På Odense Nord Miljøcenter ligger et træningcenter, hvor grupper fra ind- og udland kan få indsigt i metoder og teknikker for moderne affaldshåndtering.
Træningscentret lægger vægt på bæredygtig affaldshåndtering
Et af målene med Odense Renovations internationale træningscenter er at hjælpe andre med at udvikle færdigheder, som fører til effektiv og bæredygtig håndtering af affald.

Odense Nord Miljøcenter, som er en af de største og mest moderne og miljøvenlige lossepladser i Europa, danner de perfekte rammer, når det drejer sig om moderne teknikker inden for deponering og kompostering.

Træningen tager udgangspunkt i "learning by doing", og især kurser i slamkompostering og kompostering af have-/parkaffald er populære. Men også undervisning af mere generel karakter om drift af lossepladser bliver afholdt.
Er der brug for støtte eller rådgivning i forbindelse med fx oprettelse af en ny losseplads eller et fast affaldsbehandlingsanlæg, kan vi tilbyde uddannelsesprogrammer eller skræddersyede kurser.

Se mere om træningscentret på Odense Renovations engelsksprogede hjemmeside