Gaderenhold


Der ligger affald og flyder på vejen - hvem fjerner det?

Hvorfor kommer fejebilen så tidligt på dagen?

Hvor meget affald må der ligge, før der skal komme en fejebil?

Hvor tit kommer fejebilen?


Der ligger affald og flyder på vejen - hvem fjerner det?

Fejebilerne kører hver dag - også i weekenderne. Da det er svært at forudsige, hvor affaldet er smidt, kører gadefejerne rundt og kontrollerer gaderne. De sætter ind, hvor behovet er størst. Odense Kommune fastsætter standarder for renholdelsesniveauet.

Til toppen

Hvorfor kommer fejebilen så tidligt på dagen?

Fejebilerne kører hver morgen fra kl. 6.00 - året rundt.
De starter tidligt, fordi det er lettest at komme rundt, inden der kommer for meget trafik.

Til toppen

Hvor meget affald må der ligge, før der skal komme en fejebil?

Odense Kommune fastlægger kravene til renholdelsesstandarden, dvs. laver målbare indeks for, hvor meget affald, der må ligge. Regelmæssige stikprøvekontroller skal sikre, at kvaliteten er i orden.

Da det er umuligt at forudse, hvor affaldet er blevet smidt, kører fejemændene rundt og kontrollerer gaderne. For ikke at bruge tid på at feje en gade, der i forvejen er ren, har gadefejerne stor frihed til at planlægge deres indsats på ruten.

Til toppen

Hvor tit kommer fejebilen?

Fejemaskinerne kører hver dag fra kl. 6.00 - hele året.
Da det er umuligt at forudse, hvor affaldet er blevet smidt, og for ikke at bruge tid på at feje en gade, der i forvejen er ren, har gadefejerne stor frihed til at planlægge deres indsats på ruten. Derfor kommer de ikke på samme tid hver gang.

Til toppen