Hvem har ansvaret

Odense Kommune fastlægger kravene til niveauet for renholdelse af byen. Odense Renovation er entreprenør på opgaven og skal udføre arbejdet efter kommunens krav. Ansvaret for at holde byen ren ligger selvfølgelig ikke alene hos Odense Kommune og Odense Renovation, men hos dem, som producerer affaldet, altså byens borgere og byens gæster. Så hjælp med at holde byen ren ved at tage ansvar for dit affald i det offentlige rum. Det vil sige: brug byens mange skraldespande hver gang!
Odense Kommune har som bygherre på gaderenholdelsen udliciteret den praktiske udførelse til Odense Renovation. Kommunen fastlægger kravene til renholdelsesniveauet, og Odense Renovation skal leve op til disse krav.

Spørgsmål om standard for renholdelse eller om ejerforhold
Men det er ikke kun Odense Renovation, som er entreprenør på vejarealerne. Kommunen har aftaler med andre om for eksempel græsklipning, ukrudtsbrænding og rensning af rendestensbrønde. Hertil kommer private fællesveje, private parkeringspladser med mere, som heller ikke er kommunen og Odense Renovations ansvar. Hvis man har spørgsmål om renholdelsesstandarden eller ejerforholdet på en lokalitet, er det derfor Odense Kommune, man skal henvende sig til. 

På kommunens hjemmeside kan du give kommunen et tip om affald og lignende, du mener, der bør ses nærmere på.


Odense Kommune og Odense Renovation lægger vægt på at give borgerne den bedste service for de midler, der er til rådighed.
Men borgerne er også en stor medspiller i arbejdet med at holde byen ren. Jo mindre affald, der smides, jo renere er byen.