Genbrugsstation

Der er 8 genbrugsstationer i Odense Kommune. Du kan komme af med langt det meste affald fra din husholdning på genbrugsstationerne. Du skal blot sortere det efter affaldstype og lægge det i de rigtige containere. Farligt affald kan afleveres på genbrugsstationerne på Snapindvej 21 og Havnegade 102.