Deklaration af affald til Odense Nord Miljøcenter

Regeringen har vedtaget ny lovgivning på affaldsområdet, der har betydning for alle affaldsproducenter, som leverer affald til Odense Nord Miljøcenter (ONM). Alt deponeringsegnet affald, som leveres til ONM, skal deklareres. Det betyder, at ONM skal have visse oplysninger om både affaldet og affaldsproducenten, inden affaldet kan indvejes til behandling.

Link til den elektroniske affaldsdeklaration

Deklarationen skal foretages elektronisk via dette link: http://www.affaldsdeklaration.dk/login.aspx Læs dog forklaringerne nedenfor for lettere at kunne udfylde deklarationen korrekt.

 

Hvem er affaldsproducenten?

Affaldsproducenten er den virksomhed, håndværker eller privatperson, som i forbindelse med udførelse af et arbejde frembringer affald.

Hvad skal oplyses?

Affaldsproducenten skal oplyse p-nummer (jf. CVR-registret) samt affaldets EAK-kode (kode i det Europæiske Affalds Katalog). Når man opretter sig som bruger af ONM´s webbaserede deklarationssystem, bliver man guidet igennem deklarationen.

Min affaldstransportør plejer at klare det hele...???

En transportør er ikke producent af affaldet og kan ikke overtage ansvaret for affaldet. Derfor kan transportøren ikke deklarere affaldet for virksomheden.

Hvad bruger ONM oplysningerne til?

ONM har pligt til at indberette oplysningerne til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har oprettet et nyt, nationalt datasystem for affald, som skal kunne følge alt affald fra producent til slutbehandling.

Er der fordele for virksomheden?

Virksomheder kan trække rapporter om egne affaldsdata. Informationerne vil kunne anvendes til miljøarbejdet på virksomheden og udarbejdelse af fx et grønt regnskab.

Hvordan deklarerer man sit affald?

Deklarationen skal foretages elektronisk via www.affaldsdeklaration.dk

Step 1. Opret dig som ny bruger af systemet.
Step 2. Opret dig som affaldsproducent efter at du har logget på.
Step 3. Opret en ny affaldsdeklaration for deponeringsegnet affald

Hvad sker der efterfølgende?

Step 1. Deklarationen vurderes af ONM1
Step 2. Accepterer ONM modtagelse af affaldet, sendes der en deklaration med stregkode til brugerens e-mailadresse.
Step 3. Chaufføren skal benytte stregkoden ved indvejning af affaldet.

1 Deponeringsegnet affald skal vurderes på baggrund af en række oplysninger og der kan være sagsbehandlingstid, dog maksimalt 7 dage. Deponeringsegnet affald skal deklareres efter særlige regler, som du kan læse mere om her

Vær opmærksom på!

ONM må ikke modtage affald, der ikke er deklareret forud for levering.
Det er ikke muligt at deklarere sit affald i vejerboden.
Affald, der er deklareret med forkerte oplysninger, må ikke modtages.

Hvor kan jeg læse mere om de nye regler?

Miljøstyrelsen beskriver den nye affaldssektor på deres hjemmeside under http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/

Løbende deklaration

Virksomheder, der frembringer veldefineret og entydigt affald, kan udfærdige en løbende deklaration, som kan anvendes ved hver aflevering af affaldet. Løbende deklarationer udarbejdes for en begrænset periode. Hvis der klikkes af i "Flere løbende leverancer", når affaldsdeklarationen oprettes, så udarbejder systemet en løbende deklaration.

Husk stregkoden

Når ONM har godkendt modtagelse af dit deklarerede affald får du tilsendt en stregkode på brugerens oplyste e-mail adresse. Denne stregkode skal benyttes ved indvejningen af affaldet. Din affaldstransportør skal derfor medbringe denne når affaldet skal indvejes.