Centralt affaldssug

Gennem et par år har Odense Renovation arbejdet på at gøre et underjordisk affaldssugesystem til den nye bydel omkring Ny Thomas B. Thriges Gade og ODEON klar til brug. Anlægget skal desuden kobles på systemet på det nye boligområde på havnen, hvor de i forvejen har et underjordisk affaldssystem, til OPUS - området vest for banegården ad Østre Strationsvej - og til dele af Østerbro. Anlægget blev indviet den 7. september 2016, hvor ungdomsboligerne ved Odeon var de første til at blive koblet på systemet. Siden er bebyggelser ved Thomas B. Thriges Gade og havnen blevet koblet på.
Affaldsterminalen i Enggade er det sted, hvortil affaldet suges fra butikker, lejligheder, kollegier og det nye musikhus, Odeon. Her suges det i store containere, som hentes når de er fyldt.

Typer af affald
Det underjordiske affaldssug skal kunne suge restaffald. papir og plast.

Fordele ved underjordisk affaldssug
Der er mange fordele ved at opbevare affaldet under jorden.
- Man begrænser kørsel med tunge skraldebiler
- Affaldet gemmes væk under jorden, hvorved lugtgener minimeres
- Man slipper for at have 1-2 beholder stående pr. husstand, men har i stedet fælles løsninger hvor kun er indkast er synligt over jorden.

Således arbejdes der på at etablere en affaldsløsning, som er æstetisk flot, fremtidssikret, brugervenlig og ikke mindst driftsikker.



Centralt affaldssug

Viadukten ved T. B. Thriges Gade og Kocksgade, hvor der i marts graves sugerør ned til affaldet.

Her ses røret til affald, som er gravet ned fra sugeterminalen i Enggade til alle de steder, der skal suges fra.


Centralt affaldssug
Her ses terminalen i Enggade under etableringen af systemet. Bygningen er bygget af gamle genbrugsmursten.

Åbning den 7. september
Anlægget blev åbnet i starten af september, hvor rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind, og bestyrelsesformand for Odense Renovation, Peter Rahbæk Juel sammen trykkede på knappen, som udløste det første sug fra ungdomsboligerne ved Odeon.





4 hovedområder
De 4 store hovedområder, som kobles på affaldssuget, er
  • området ved Thomas B. Thriges Gade, hvor der sker størst byfortætning med bl.a. ODEON, omkring 450 lejligheder, bofællesskaber og butikker.
  • Havnen med omkring 1.500 nye boliger helt ud til Gammelsø
  • Østerbro (Coop-grunden) med omkring 300 boliger på op til 4 etager
  • Hjørnet af Østre Stationsvej/ Rugårdsvej (OPUS-området), hvor op mod 1.100 boliger skyder i vejret.



Læs mere om det centrale affaldssugeanlæg på projektets egen hjemmeside www.affaldsmetro-odense.dk.