Hjemmesortering

Cornflakespakker, isbøtter, konservesdåser, shampooflasker, vinflasker og marmeladeglas kan sagtens sorteres fra til genanvendelse, så det ikke går til spilde i forbrændingsovnen sammen med dagrenovationen. Ved at sortere det fra til genanvendelse vil der være flere ressourcer til rådighed for de kommende generationer. Men det fylder meget i hjemmet. Her kommer nogle gode råd til opbevaringen.

Bedre plads i skraldespanden - og respekt for ressourcer

Rigtig mange af os vil gerne hjælpe miljøet ved at spare på ressourcerne og gøre lidt ekstra ud af at sortere affaldet. 
Men pappet, dåserne, vinflaskerne skal jo opbevares, til der er nok til en tur på genbrugsstationen. Hos nogle står det i garagen, andre i bryggers eller kælder. Nogle bruger plastikbeholdere, andre bruger sække. 

12 mærkater

Odense Renovation har udviklet nogle mærkater, som kan sættes på de beholdere, man opbevarer affaldet i. Så er det lettere at huske fra gang til gang, hvad der skal i hvilken beholder. Mærkaterne er med både tekst og billede, så også børn kan afkode dem og lære at sortere korrekt.

Der er 12 mærkater - og de hentes i en samlet fil på 2 A4-sider.
Nummeret i nederste højre hjørne fortæller, hvilken container på genbrugsstationen affaldet skal i. 
De grønne mærkater er det, som går til genanvendelse. 
De røde mærkater er det, som skal afleveres og behandles som farligt affald. 


Hent mærkaterne, print dem ud, og tape dem fast på beholderen eller på væggen. 
Mærkater til hjemmesorteringAffaldssortering i hjemmet - mærkater