Ny affaldsordning på vej

I løbet af 2019 indfører vi en ny affaldsindsamlingsordning i Odense Kommune. Det bliver fremover let at sortere mere affald fra til genanvendelse, da vi henter det ved husstanden.

50 % genanvendelse som nationalt mål i 2022
I de kommende år vil der ske ændringer i forhold til affaldsindsamlingsordningen for alle husstande i Odense Kommune. Mængden af affald, der sorteres fra til genanvendelse hjemme ved husstanden, skal øges, og det skal blandt andet være nemmere at sortere og få afhentet genanvendeligt affald direkte ved husstanden. Dette sker blandt andet på baggrund af, at folketinget har besluttet, at Danmark i 2022 skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet. Med dette sikres en bedre udnyttelse af ressourcerne i affaldet til gavn for klima, miljø og kommende generationer.

Det er planen, at Odense Byråd i sommeren 2018 skal beslutte, hvordan fremtidens indsamlingsordning skal se ud, og hvordan affaldet skal sorteres fremover . Det forventes herefter, at implementeringen af den nye indsamlingsordning vil ske i løbet af 2019.

Odense Kommune og Odense Renovation A/S har fra oktober 2016 til oktober 2017 gennemført forsøget ”Sorter Mere” med husstandsindsamling af genanvendeligt affald i 8 forskellige områder i Odense Kommune. Forsøget har givet en masse erfaringer, blandt andet om indsamlingsmængder, kundetilfredshed, sortering osv. Odense Byråd skal blandt andet på baggrund af de indsamlede erfaringer fra forsøget træffe en beslutning om den fremtidige indsamlingsordning for hele kommunen.

Rådgivning om nedgravede affaldsløsninger efter byrådsbeslutningen
Byrådet skal derfor beslutte, hvordan indsamlingsordningen skal se ud, og hvordan affaldet fremover skal sorteres ved husstanden. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor mange nedgravede beholdere der skal gøres plads til. På den baggrund vil vi i perioden frem til Byrådets beslutning om den fremtidige indsamlingsordning for Odense Kommune, have svært ved rådgive boligforeninger og etageejendomme, der planlægger fuldt eller delvist nedgravede affaldsløsninger, om hvor mange beholdere, der skal graves ned og fortælle om de omkostninger, der er forbundet med denne affaldsløsning. Så snart en beslutning om den fremtidige indsamlingsordning ligger fast, kan vi give en bedre rådgivning om fuldt eller delvist nedgravede affaldsløsninger til etageejendomme og boligforeninger.

Udfasning af sugebiler til nedgravede affaldsløsninger
Vi udfaser på sigt sugebilerne til dagrenovation, og overgår til krantømning af alle fraktioner. Dermed stilles der ikke længere krav til at indkøbe løsninger, der både kan tømmes ved hjælp af sug og kran.
Mobilsugebilen til vaccumtanke vil stadig være i normal drift.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål eller kommentarer, står vi naturligvis gerne til rådighed.