Gipsaffald

29. september 2010
Odense Renovation A/S har været omtalt i TV2 Fyn omhåndtering af gipsaffald fra genbrugsstationerne.
Naturgenoprettelse
Vi skal præcisere, at det omtalte gipsaffald leveres gennem Marius Pedersen A/S til genanvendelse/nyttiggørelsesformål i Tyskland. Gipsaffaldet anvendes i et naturgenoprettelsesprojekt, som en bestanddel i forbindelse med en biologisk forsegling.

Gipsaffaldet anvendes ikke i miner, som fejlagtigt nævnt i TV. Naturgenoprettelsesprojektet er et pilotprojekt, som tilses og kontrolleres af bl.a. Bundesstifttung für Umwelt, Thüringer Landesverwaltungsamt Freistadt Thüringen, Universität Göttingen m.fl. Se nedenstående skitse.

Dokumentation fra Miljøstyrelsen
Vi har modtaget den nødvendige dokumentation fra Marius Pedersen A/S på de danske og tyske myndigheders godkendelse til håndtering af gipsaffaldet. Det fremgår af et brev fra Miljøstyrelsen dateret 7. maj 2010:

Miljøstyrelsen vurderer behandlingen med dannelse af et konturgivende lag i afdækning af kaliumresterne i Thüringen som nyttiggørelse. Dette gøres ud fra betragtningen af, at affaldet erstatter andet jomfrueligt materiale (jord) og at de tyske myndigheder har beskrevet et behov for afdækning af resterne fra kaliumudvinding for at undgå udvaskning af saltene.

Miljø og økonomi
Der er efter vores opfattelse ikke fremkommet nye oplysninger i sagen, men vi vil selvfølgelig til enhver tid overholde og løbende tilpasse os den gældende lovgivning i ind- og udland.

Vi arbejder til enhver tid for at få mest miljø for pengene, således vi ikke pålægger borgerne i Odense Kommune unødige omkostninger. Vi undersøger derfor løbende de miljøøkonomiske forhold omkring afsætning af genanvendelige materialer. Vi har derfor ikke kunnet sidde overhørigt, at der inden for EU-fællesskabet findes en løsning som næsten kan halvere vores udgifter på behandling af gips på en miljømæssig forsvarlig måde.Gips til nyttiggørelse i Tyskland - sådan bruges det