Ændring af betalingsordning for virksomheders besøg på genbrugsstationen

04. april 2018
Odense Renovation A/S ændrer fra den 3. april 2018 betalingsordningen for virksomheders besøg på genbrugsstationerne i Odense.
Ændringen har betydning for virksomheder med biler på papegøjeplader, og som i SKAT er registreret med et cvr-nummer. 

Biler med papegøjeplader
Papegøjepladebiler, hvor der er tilknyttet et CVR-nummer registreres som erhverv, og der vil derfor blive fremsendt en faktura efterfølgende. Kommer du med privat affald skal du kontakte en genbrugsvejleder på stationen, som så annullerer det enkelte besøg i systemet.
Annulleringen gælder kun for det enkelte besøg, så du skal rette henvendelse til en genbrugsvejleder hver gang der er tale om privat affald. 
Hvis du altid kommer med privat affald, kan vi registrere det i systemet, så du ikke behøver at henvende dig hver gang. Send os en mail på nummerplade@odenserenovation.dk.

Biler med gule plader
Ingen ændring

Biler med hvide plader
Ingen ændring

Erhvervsaffald eller privataffald?
Kører du i en bil med gule plader, vil dine besøg altid blive betragtet som et erhvervsbesøg, medmindre du har et dagsbevis fra Skat. Når der er tale om biler med papegøjeplader eller biler med hvide plader, kan der opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om et erhvervsbesøg eller et privat besøg. Denne tvivl vil forhåbentlig kunne afklares ved dialog mellem kunde og genbrugsvejleder. Er dette ikke muligt, kan det blive nødvendigt at tage billeder af dit affald som dokumentation. Billederne vil kun blive brugt af Odense Renovation A/S, og vil ikke blive udleveret til tredjemand. 

Pris på erhvervsaffald
Prisen på erhvervsaffald i 2018 er kr. 120,00 ekskl. moms pr. besøg, og faktureringen vil ske hver måned.

Læs mere

Har du yderligere spørgsmål til virksomheders besøg på genbrugsstationerne i Odense, så læs mere på  www.odenserenovation.dk/erhvervsadgang. Du er også velkommen til at kontakte en genbrugsvejleder på genbrugsstationerne eller skrive en mail til mailto:nummerplade@odenserenovation.dk