Økonomi

Odense Renovation er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab.
Odense Renovation A/S

Som aktieselskab aflægger vi en årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

Formålet er at give udenforstående et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme.

Årsrapport fra Odense Renovation A/S

Se eller download den nyeste verision af Odense Renovations årsrapport.