Forsøg Sorter Mere

Forsøg med indsamling af flere genanvendelige affaldstyper og madaffald.
Affaldsforsøget "Sorter Mere" skal vise vejen til mere genanvendelse.
Odense Renovation A/S og Odense Kommune gennemfører fra 1. oktober og 1 år frem affaldsforsøget "Sorter Mere", hvor mere end 2.000 husstande fordelt på 8 områder i Odense får afhentet flere genanvendelige affaldstyper og madaffald ved husstanden.

Hvorfor?
Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, og derfor er der i mange kommuner forsøg med at finde de bedste måder at få genanvendeligt materiale væk fra restaffaldet. Det gælder nu også Odense Kommune, hvor der testes 2 forskellige affaldssorteringsløsninger, hvor borgerne får afhentet flere typer affald hjemme ved husstanden end tilfældet er i dag.

2 metoder testes i 8 områder i Odense
4 områder får under forsøget udskiftet deres gamle beholdere med 2 nye rumopdelte affaldsbeholdere, hvor der skal sorteres i papir/pap, plast/metal, madaffald og restaffald, mens de sidste 4 områder får 3 rumopdelte affaldsbeholdere og skal sortere i papir/pap, plast, glas, metal, madaffald og restaffald.

Forsøgsområderne er fordelt ud over hele Odense og tæller områder i Korup, Tarup, ved Brummers Plads, ved Falen, ved Vesterbro, ved Schacksgade, ved Østerbæksvej og ved Chr. Sonnes Vej.

Se mere på hjemmesiden for projektets egen hjemmeside www.sorter-mere-odense.dk eller på Facebook www.facebook.com/sortermereodense