Muldvarpe

Muldvarpen laver muldskud, hvilket gør grunden ujævn og er generende for haveejere og landbrug. Muldvarpen skader dog ikke planter direkte, men kan komme til at skubbe planter op, når den graver. Har du muldvarpe på din grund, kan du kontakt Mortalin A/S på telefon 88 42 00 00.

Muldvarpens graveaktivitet skaber en god gennemluftning af jorden, og derfor gør den nytte i skovene. Men ikke alle er glade for graveaktiviteten. Der findes gift til at udrydde muldvarpen med, men giften må kun anvendes af personer, der har gennemgået et kursus hos Statens Skadedyrlaboratorium. Private kan dog købe muldvarpefælder, men det kræver nogen øvelse at fange muldvarpen, og det opleves ofte, at nye muldvarpe overtager de underjordiske gange, når den første muldvarp er fanget.

Forskel på muldvarp og mosegris

Muldvarpen er insektspiser, hvor mosegrisen er gnaver. Mosegrisen lever udelukkende af planter. Begge dyr laver muldskud, men kun mosegrisen gnaver i planterne, så er der spist af dine planter, er det mosegrisen, der er på spil.

 

Anmeld muldvarpen på nettet

Du kan anmelde muldvarpe, mosegrise og rotter digitalt her: http://odense.rotteweb.dk/NewCase.aspx
Derefter vil rottefængeren, som også tager sig af muldvarpe og mosegrise kontakte dig.

 

Hvis du vil vide mere

På Mortalin A/S´ hjemmeside www.mortalin.dk kan du læse meget mere om muldvarpe og skadedyr.

Hvis du vil vide noget om det præparat, Mortalin anvender, kan du læse mere her