Rotter

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Det er Odense Kommune, der har ansvaret for rottebekæmpelsen i Odense. Opgaven er udliciteret og varetages for øjeblikket af Mortalin A/S.

Udgiften til bekæmpelse af rotter opkræves over ejendomsskatten. Derfor skal du ikke betale noget, når du tilkalder Mortalin A/S for at bekæmpe rotter på din ejendom.

Ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone får som minimum besøg af kommunens rottebekæmper 1 gang hvert 2. år. Andre ejendomme får besøg ved anmeldelse til kommunen. Herudover bekæmpes rotter i kloakkerne.

Pligt til at melde rotter

Alle har pligt til at anmelde rotter, så hvis du ser rotter, så ring straks til Mortalin A/S på 8842 0000. Mortalin har åben mandag til torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 13. Ring til Beredskab Fyn på 65511800 uden for Mortalins åbningstid. Elektronisk anmeldelse af rotter kan også foretages her: http://odense.rotteweb.dk/NewCase.aspx

Rotter bærer smitte

Det er ikke kun af økonomiske årsager, rottebestanden holdes nede. Den kan være smittebærer af omkring 55 sygdomme, hvoraf nogle af dem er dødelige. Så husk på, at hvor der er rotter, er der også risiko for at blive smittet.

Tegn på rotter

Rotter efterlader sig tegn. Det kan være en skarp lugt, ekskrementer, huller i jorden, synkende fliser og huller indendørs i paneler og andet træ. Rotterne kan også pibe og kradse og på den måde afsløre deres eksistens.

Mus eller rotter?

Det kan være svært at afgøre, om lydene og det er rotter eller mus. Er du i tvivl, så lad Mortalin A/S komme og afgøre sagen. Er det mus og ikke rotter, der gæster dit hus, har Mortalin A/S ingen forpligtelser. 

Hvordan sikrer man sig mod rotter?

På mortalin A/S´ hjemmeside www.mortalin.dk kan du læse mere om rotter og få gode råd til, hvad du selv kan gøre for at undgå rotter på din grund.