Cirkulær i Odense

Vi har sammen med Odense Kommune og Vandcenter Syd fået EU-midler til at skabe grønne initiativer og arbejdspladser i Odense, som understøtter den cirkulære tankegang.