Hvad er dagrenovations-lignende affald?

Alle virksomheder med dagrenovationslignende affald skal have en beholder til denne type affald. Læs mere om dagrenovationsligndende affald her.

Mulighed for forskellige størrelser for dagrenovationsligndene affald
Små beholdere under 1 m3 stilles til rådighed og tømmes af Odense Renovation A/S, mens større beholdere også kan tilbydes af andre private affaldsindsamlere. Uanset hvem der kommer og tømmer, skal affaldsbeholderens størrelse passe til virksomhedens affaldsbehov.

 

Eksempler på dagrenovationslignende affald

Her kan du læse om hvad dagrenovationslignende affald er:

  • Ikke genanvendelig emballage, som fx mælkekartoner, pizzabakker og æggebakker
  • Snavset køkkenrulle, servietter, papir og pap
  • Engangsservice, bleer og støvsugerposer
  • Ikke rengjort plast- og metalemballage, som fx ymerbøtter og makreldåser
  • Indpakket og afkølet sod og aske
  • Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer, er restaffald og kan ikke genbruges.

 

Som udgangspunkt tømmes affaldsbeholderen til dagrenovationslignende affald hver 14. dag.

 

Har din virksomhed brug for en ekstratømning eller behov for hyppigere tømning, kan du ringe eller skrive til kundeservice på kundeservice@odenserenovation.dk