Administrationsgebyr for erhvervsaffald

Administrationsgebyret, som betales til kommunen, betyder ikke, at du har gratis adgang til genbrugsstationerne.

Generelt administrationsgebyr

Administrationsgebyret har ikke noget med brugen af genbrugsstationerne at gøre. Det er et generelt administrationsgebyr, som kommunen har ret til at opkræve hos alle de virksomheder, som ikke er fritaget efter bestemmelserne i affaldsbekendtgørelsen.

 

Administrationsgebyret dækker kommunens udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv herunder:

  • udarbejdelse af affaldsplaner
  • udarbejdelse af regulativer
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • til at informere om affald
  • konkrete anvisninger vedr. affald
  • besvarelse af henvendelser omkring affald

 

Hvis du har spørgsmål om dette administrationsgebyr, skal du stille dem til Odense Kommune, som er myndigheden på området. Det er også hos Odense Kommune, du skal søge om fritagelse for betaling, hvis du mener, at administrationsgebyret er uberettiget i dit tilfælde.

 

Du kan læse mere om administrationsgebyret samt finde kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside her.