Andre ordninger

Nedenfor kan du læse om nogle af de andre ordninger, der er for institutionerne.

Vi henter flere affaldstyper ved institutioner

Ligesom ved husstandene i Odense henter vi restaffald, madaffald, papir & småt pap, og glas & metal ved institutionerne. Derudover har institutionerne mulighed for at få hentet flere forskellige affaldstyper fx plast, elektronikaffald og haveaffald.  Den nye affaldsordning implementeres fra oktober 2019 til december 2020.  Læs mere om den nye ordning her

Hvad henter vi?
Det er muligt at få beholdere til følgende affaldstyper: 

 • Papir til makulering
 • Blød plast
 • Hård plast
 • Elektronikskrot
 • Lyskilder
 • Batterier
 • Farligt affald (fx syrer og kemikalier)
 • Organisk affald (ikke madaffald)
 • Affald til deponi
 • Beton og tegl


Man kan få storcontainer til følgende affaldstyper: 

 • Forbrændingsegnet affald
 • Stort brændbart affald
 • Hård plast
 • Haveaffald
 • Trykimprægneret træ
 • Rent træ
 • Storskrald

 

NB! Storskrald er det affald, som grabbes op løst. Det er haveaffald, møbler, hårde hvidevarer, bundtet bølgeopap og metalprodukter. Der er en pris pr. afhentning. 

 


Størrelse på beholdere samt stor- og vippecontainere

Beholdere kan fås i størrelserne: 140 l, 190 l,  370 l og 660 l

 

Vippecontainere fås i størrelserne: 2,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 m3
Åbne storcontainere fås i størrelserne: 17 - 20 - 24 - 30 m3

Lukkede storcontainere fås i størrelserne: 20 - 24 m3

 

Beholdere til specialaffald

 • 240 l og 660 l beholdere med brevindkast og lås til fortrolige papir
 • Forskellige beholdere til farligt affald
 • Bure på hjul til elektronikaffald
 • Komprimeringscontainer til pap