Andre ordninger

Nedenfor kan du læse om nogle af de andre ordninger, der er for institutionerne.

Vi henter flere affaldstyper ved institutioner

Ligesom ved husstandene i Odense henter vi de obligatoriske affaldstyper restaffald og papir & småt pap ved institutionerne. Derudover har institutionerne mulighed for at få hentet flere forskellige affaldstyper fx metal og haveaffald.  Fra oktober 2019 implementeres ny affaldsordning i Odense Kommune, så både husstande og institutioner får hentet flere obligatoriske affaldstyper - den nye affaldsordning betyder, at vi fremover henter restaffald, madaffald, papir & småt pap samt glas & metal. Læs mere om den nye ordning her

Hvad henter vi?
Det er muligt at få beholdere til følgende affaldstyper: 

 • Papir til makulering
 • Blød plast
 • Hård plast
 • Elektronikskrot
 • Lyskilder
 • Batterier
 • Farligt affald (fx syrer og kemikalier)
 • Organisk affald (ikke madaffald)
 • Affald til deponi
 • Beton og tegl
 • Andre former for byggeaffald


Følgende affaldstyper kan fås i container: 

 • Forbrændings affald
 • Stort brændbart affald
 • Hård plast
 • Haveaffald
 • Trykimprægneret træ
 • Rent træ
 • Storskrald

 

Nb. storskrald er det affald, som skal grabbes op. Det er haveaffald, møbler, hårde hvidevarer, bundtet bølgeopap og metalprodukter. Denne ordning er ikke gratis. 

 


Størrelse på beholdere samt stor- og vippecontainere

Beholdere kan fås i størrelserne: 140 l, 190 l,  370 l og 660 l

 

Vippecontainere fås i størrelserne: 2,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 m3
Åbne storcontainere fås i størrelserne: 17 - 20 - 24 - 30 m3

Lukkede storcontainere fås i størrelserne: 20 - 24 m3

 

Beholdere til specialaffald

 • 240 l og 660 l beholdere med brevindkast og lås til fortrolige papir
 • Forskellige beholdere til farligt affald
 • Bure på hjul til elektronikaffald
 • Komprimeringscontainer til pap