Her kan du downloade en brochure med fakta og gode råd til valg af udstyr til sortering indendørs i institutionen, kommunikation omkring affaldssorteringen, uddelegering af ansvar med mere.

 

Brochuren findes i to versioner:
En til kommunale institutioner under Børne- og Ungeforvaltningen
En til kommunale institutioner og virksomheder under andre forvaltninger