Sådan skal restaffald sorteres

Restaffald er den rest, der bliver brændt, fordi den ikke kan genbruges, ikke er miljøfarlig og ikke kræver særbehandling. Her kan du læse, hvordan institutionen skal sortere restaffald.

Hvad er restaffald? 
Restaffald er alt det affald, som ikke kan genbruges, ikke er miljøfarligt og ikke kræver særlig behandling. Det kaldes også dagrenovation eller husholdningsaffald. Fra oktober 2019 udrulles ny affaldsordning i Odense Kommune, hvor alle institutioner får afhentet restaffald, madaffald, papir & småt pap samt glas & metal. Når institutionen kommer på den nye ordning, er madaffald ikke længere restaffald, men skal sorteres fra som madaffald.  

 

Sådan skal restaffald sorteres

  • Mælke- og juicekartoner
  • Pizzabakker
  • Madrester
  • Køkkenrullepapir
  • Tandpastatuber
  • Sod og aske (skal være koldt og indpakket)
  • Bleer
  • Alt pap, papir og plast, der har været i direkte berøring med mad. 

 

Restaffald bliver til el og varme

Alt, hvad der kommer i affaldsbeholderen til restaffald, brændes på Fynsværket. Derfor er det vigtigt, at der ikke kommer affald i beholderen, som kunne være genbrugt. Når beholderen er tømt op i skraldebilen, og denne er fyldt, kører den direkte til forbrændingsanlægget på Fynsværket. Her brændes affaldet, og varmen fra ilden udnyttes til strøm i stikkontakten og varme i radiatoren.