Links med mere om affald

Se, hvad Odense Renovation tilbyder af undervisningsmateriale - og hvad vi anbefaler på nettet fra andre affaldsselskaber, kommuner og undervisningsinstanser.


Affald kan være sjovt. Her er nogle gode links for børn og unge:

 

www.affald.dk kan frit anvendes til undervisningsbrug og er et samarbejde mellem en række affaldsselskaber og kommuner. Formålet er at inspirere lærere, pædagoger og elever til at komme ind på emner som affald, ressourcer og miljø i undervisningen, gennem nem adgang til veldokumenterede og aktuelle oplysninger. 

 

www.mindthetrash.dk er en lærringsportal for 4.-6. klasse, hvor der er lagt specielt vægt på fire temaer: mad, tøj, elektronik og lejetøj. Materialet er udarbejdet for Miljøstyrelsen og ligger i tråd med regeringens 'ressourcedagsorden', hvor vi i langt højere grad skal genanvende egnede materialer fremfor at brænde dem af.

 

www.dn.dk kæmper for et sundt miljø og en rig natur. Danmarks Naturfredningsforening har de sidste mange år udviklet en lang række undervisningsmaterialer om affald, som understøtter denne vision.

 

www.affaldsindsamlingen.dk er Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen. I 2017 samlede 160.000 deltagere (123.000 børn fra skoler og institutioner) 155.000 kilo affald. Indsamlingen afholdes hvert år i april, hvor også din institution eller skole kan blive tilmeldt.

 

www.daaserydderen.dk tilbyder et bredt udvalg af gratis undervisningsmaterialer (onlinespil, quiz, fagbog osv.), som gør eleverne i 2.-4- klasse klogere på genanvendelse, og hvordan tomme flakser og dåser bliver til nye. 

 

www.holddanmarkrent.dk arbejder for at mindske mængden af henkastet affald i naturen, som hvert år koster op mod en milliard kroner. Et undervisningsforløb målrettet natur/teknik i 3.-6. klasse ligger her tilgængeligt, med folkeskolernes øgede kendskab til problemstillingen som formål. 

 

www.vestfor.dk producerer og tilbyder en række gratis undervisningsmaterialer til grundskolen som blandt andet elev- og lærerhæfter samt film, der omhandler aluminium, elektronik, farligt affald, glas, madaffald, metal, papir og plast.    

 

www.skoven-i-skolen.dk giver lærere og elever en fantastisk mulighed for at rykke undervisningen udenfor. På siden formidles gode idéer til faglig undervisning for alle klassetrin og fag - herunder forløb om affald.

 

www.refa.dk er et affaldsselskab, som behandler affald fra virksomheder og borgere på Lolland-Falster. Det er her muligt at prøve REFAs webbaserede affaldsspil, velegnet til elever fra femte klasse og opefter. Spillet er en meget simpel model af REFAs kraftvarmeværk. 

 

www.groennespirer.dk er Friluftrådets grønne mærkningsordning for dagplejere og børneinstitutioner.  I Grønne Spirer er der fokus på miljøet, naturen og en sund hverdagskultur.

 

www.mille.horsens.dk giver inspiration til, hvordan det at lære om affald og miljøet kan indgå i børnehaverne. På siden er blandt andet en oversigt over pixibøgerne Mille og Malle og læs-let bøgerne rettet mod børn i 2.-3. klasse.

 

www.emu.dk stod i sin tid for 'Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen', men er de senere år blot blevet brugt som kaldenavn for læringsportalen. EMU tilbyder ansatte og undervisere en samlet indgang til gratis læringsmaterialer, som frit kan bruges til forberedelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen. 

 

www.affaldsuniverset.dk giver muligheden for at blive Hr. Skralds hjælper. I spillet skal du hjælpe Hr. Skrald med at sortere affaldet på hans trailer, så det kommer i de rigtige containere på en af vores genbrugspladser. Kommer affaldet i den rigtige container, så bliver Hr. Skrald glad, og du får et nyt stykke affald, indtil traileren er tom.

 

www.genanvend.mst.dk/ er et af Miljøstyrelsens initiativer til at understøtte ressourcestrategiens målsætninger for genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark. På siden findes blandt andet et nationalt overblik over erfaringer med ordninger og borgerindragelse. (Bemærk, at hjemmesidens indhold som udgangspunkt ikke opdateres regelmæssigt efter 2017)

 

www.stopmadspild.dk er et tilbud til primært den ældre del af folkeskolen. Selvom det slider på både miljøet og økonomien, smider hver dansker årligt 47 kilo mad direkte i skraldespanden. Det svarer til, at vi - alene i Danmark, kasserer mad til en hel MILLION mennesker, hver dag.