Se film om affaldet på genbrugsstationen

Hvad bruges det affald til, som vi samler ind på genbrugsstationen? Se film om mange af containerne her.

CD'er og DVD'er

CD'er, dvd'er og videobånd er lavet af plastik, som kan genanvendes. Det sælges til en aftager og ender med at blive smeltet om til nye plastprodukter som fx nye covers, cd'er og dvd'er. 

 

 

Blandet papir

Papiret køres til papirfabrikker, der omdanner det gamle papir til nyt papir. 

 

 

Pap

Pappet genanvendes som råvare til fremstilling af nye papmaterialer.

 

 

 

Flasker og sylteglas

Glas og flasker farvesorteres og afsættes til glasværker, der omsmelter til nye glas og flasker. 

 

 

 

 

Små husholdningsapparater

De elektriske produkter køres til en aftager, hvor de skilles ad. De genbrugelige dele som foreksempel plast, glas og jern, bliver sorteret fra og genanvendt. Optræder der miljøskadelige dele, bliver de fjernet og specielbehandlet. Det, som ikke kan genanvendes, og som ikke er til fare for miljøet, brændes og bliver til el og fjernvarme. 

 

 

Billedskærme

Billedskærme køres til aftager, hvor de bliver skilt af. Alle genanvendelige dele, såsom metal, plast, glas, sorteres fra til genanvendelse. Er der miljøskadelige dele, bliver disse fjernet og specielbehandlet. Det som ikke kan genanvendes, og som ikke er til fare for miljøet, brændes og bliver til el og fjernvarme. 

 

 

Metaller

Jern og metal køres til en skrotvirksomhed, hvor en "shredder-kværn" deler metallet i små stykker. Herefter sorteres metallet i magnetiske og ikke-magnetiske metaldele, samt en resterende bunke bestående af gummi, plast, glas osv. Derefter sendes metallerne videre til forarbejdning på fabrikker, hvor det bliver yderligere sorteret. Det gamle jern og metal indgår som råvarer i produktion af nye metal- og stålprodukter, fx cykler, køkken- og haveredskaber eller biler, men også mindre ting som dåser og låg. 

 

 

 

 

Store husholdningsappatater

Alle genanvendelige dele afmonteres og sorteres fra til genanvendelse: metal bliver til nye metalprodukter, glas til nye glasprodukter osv. Er der miljøskadelige dele, bliver disse fjernet og specielbehandlet. 

 

 

Plast

Hård og blød plast køres til aftager, som sorterer plasten og opballer i forskellige plasttyper, inden det sendes videre til genanvendelse, oftes i Tyskland eller Holland. Den rest som ikke kan genanvendes sendes til forbrænding, hvor varmen fra forbrændingen udnyttes til el og varme.

 

 

 

Asbest og eternit

Asbest er et farligt materiale, som udgøres af små fibre, som kan forårsagde lungekræft, hvis det indåndes. Det er umuligt at brænde asbest, da det tåler temperaturer op til 900 grader. Derfor køres asbestpladerne til deponi på Odense Nord Miljøcenter, hvor det placeres på et afmærket område og overdækkes med jord. 

 

 

Rent træ

Træet køres til en aftager på Djursland, hvor det bliver neddelt og genanvendt til spånplader. Spånpladerne bruges fx til køkken- og badeværelseselementer. 

 

 

 

Jord, sand og grus 
Naturmaterialerne køres ud til Odense Nord Miljøcenter, hvor det bruges som toplag over de affaldstyper, som er deponeret der, fx asbest. Noget bliver også købt af bygherrer, der eksempelvis kan bruge det til byggeprojekter og til at udskifte forurenet jord med. 

 

 

Gips

Gipsmaterialet køres til fabrik, der forarbejder gips. På fabrikken køres gipsen gennem en maskine, der knuser gipsen og fjerner alt pap, papir og andre urenheder. Tilbage er den rene gips i form af pulver. Pulveret køres herefter til en gipsfabrik, hvor det bliver genanvendt i en ny gipsproduktion. 


Deponi

Indholdet i deponicontaineren er alle de materialer, som ikke kan genanvendes og ikke kan brændes i et forbrændingsanlæg. Derfor er den sidste udvej at deponere affaldet under miljøsikre forhold på Odense Nord Miljøcenter. Mængden af affald til deponi er konstant faldende, da der arbejde meget i at finde bedre alternativer. 

 

 

 

 

Imprægneret træ 

Det imprægnerede træ køres til forbrænding i Tyskland, da det endnu ikke er tilladt at afbrænde det i Danmark. Ved at brænde affaldet frem for at deponere det, udnyttes energiindholdet i affaldet, og man undgår, at det fylder på lossepladsen. 

 

 

Beton og tegl

Murbrokker, beton, teglsten og lignende køres til aftager, hvor de forskkelige byggematerialer bliver kværnet i småstykker i en stor nedknusningsmaskine. Efterfølgende genanvendes smulderet til vejbelægning fx nye cykelstier, nye veje osv. 

 

Lysstofrør over 60 cm

Lysstofrørene sendes til en fabrik, hvor de genanvender 98 % af materialet i rør og pærer, herunder glas, metal og kviksølv. 

 

Mursten

Den fyldte container køres til aftager, som behandler murstenene inden, de sælges videre til brug i murearbejde. Puds og mørtel tages af murstenene maskinelt og manuelt, de sorteres i farver og kvaliteter, hvorefter de sælges til folk, der ønsker bestemte typer af mursten. 

 

 

Farligt affald

På modtagepladsen for farligt affald sorteres og pakkes det farlige affald. Derefter samles det på modtagestationer rundt omkring i landet, hvor affaldet opbevares, indtil det transporteres videre til et behandlingsanlæg for olie- og kemikalieaffald