Bestil afhentning af affald i institutionen - og mere

Her kan institutioner og skoler bestille fx: - ændring af beholderstørrelse - ændring af tømningsfrekvens - bestilling af ekstratømning - afhentning af storskrald - afhentning af farligt affald