Formål med projektet

Projektets formål er at skabe vækst og udviklingsrum for iværksættere samt nye og eksisterende små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Odense.

Vækst i arbejdspladser

Det overordnede mål med projektet er at skabe vækst i arbejdspladser i Odense Kommune inden for cirkulær økonomi. Væksten skabes ved i samarbejde med virksomheder. Virksomhederne, som vi indgår partnerskabsaftaler med, ligger i Odense. De udvikler eller tilbyder måske allerede produkter og ydelser inden for den cirkulære økonomi med fokus på ressourcekredsløbet, affaldshåndtering, direkte genbrug, produktdesign og reparation - eller har en ambition om at komme til det. 

 

Fokus på innovation, lokale partnere, genbrug/genanvendelse, ressourcer og affaldsminimering

De produkter/ydelser, der udvikles, kan f.eks. være løsninger, der giver værdi hos borgerne, synergieffekter mellem virksomheder (f.eks. et affaldsprodukt fra en virksomhed der indgår som råvare i en anden produktion), brug af big data til smarte affaldsløsninger, eller noget der giver værdi for Odense Renovation A/S’ forretning – eller noget helt fjerde. Fokus er på innovation, lokale partnere, genbrug/genanvendelse, ressourcer og affaldsminimering.

 

Waste Labs, viden og data

De deltagende virksomheder kan få viden og data stillet til rådighed, der kan ydes rådgivning og vi etablerer klynger af virksomheder, der arbejder med cirkulær økonomi. Desuden skaber vi fora for udvikling og test af nye metoder/produkter i såkaldte ”Waste Labs”.

 

En del af projektet indebærer også etablering af en platform i Odense Kommunes Smart City projekt, som giver mulighed for at samkøre en mængde forskellige data, der indsamles sammen med vores data om f.eks. affaldsmængder, sortering, fraktioner, kørsel osv.

 

Stimulere udvikling i innovativ retning

Endemålet er, at vi sammen får stimuleret en udvikling der sikrer nye innovative produkter/ydelser/virksomheder i Odense Kommune, der efter projektets afslutning er kommercielt levedygtige.

 

Projektet understøtter dele af Odense Kommunes planstrategi, som du kan læse her

 

 

 

Logo for den Europæiske Fond for Regionaludvikling