Hvad er cirkulær økonomi for noget?

Cirkulær økonomi er et af svarene på nogle af de største udfordringer, vi står over for.

Globale udfordringer

Mangel på ressourcer til produktion af forbrugsgoder, en hastigt voksende middelklasse, klimaændringer, og problemer med at skaffe mad til stadigt flere mennesker er kendte, globale udfordringer. 

 

Modsætningen er den traditionelle lineære økonomiske model, hvor vi designer, udvinder råvarer, producerer, sælger, bruger og til sidst bortskaffer produktet som affald. Når vi skal gøre økonomien mere cirkulær, handler det grundlæggende om at ændre den lineære forretningsmodel til én, hvor vi holder produkterne og materialerne i værdikæden så længe som muligt.

 

Design, produktion og råvarekredsløb

Optimalt indgår de cirkulære principper i alle led. Det kan fx ske ved, at designeren tænker levetidsforlængelse ind i sit produkt, at producenten bygger sin forretningsmodel på at sælge en service i stedet for et produkt - og dermed bevarer kontrollen over genanvendelses- og genbrugsmuligheder, og ved at sikre at affaldet, der frembringes når produktet er udtjent, kan indgå i produktionen af nye produkter eller som råvare hos en anden virksomhed; altså "cirkulere". 

 

Fem principper for cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi består grundlæggende af 5 discipliner: 

 

1) Sikre en stabil råvareforsyning

2) Se affald som ressourcer

3) Forlænge brugsperioden

4) Øget udnyttelsesgrad (reducere "tomgangstid", f.eks. ved at dele faciliteter, tjenesteydelser eller forbrugsgoder)

5) Produkt som service (f.eks. adgang til produkter ved at lease i stedet for at eje og derved mindske behovet for nye produkter) 

 

Et af grundelementerne er desuden, at den cirkulære økonomi skal give mening økonomisk - udover de miljømæssige gevinster. Det er også derfor, at tankerne om cirkulær økonomi står højt på dagsordenen hos både politikere og virksomheder. 

 

Læs mere om cirkulær økonomi

Du kan blandt andet læse mere om cirkulær økonomi her:

 

Ellen MacArthur Fondens hjemmeside om cirkulær økonomi giver en grundig indføring i emnet. En beregning fra fondet har vist, at Danmark ved en omstilling fra lineær til cirkulær økonomi vil give en årlig genvist på op mod 45 mia. kr. i 2035. 

 

Miljøstyrelsen varetager implementeringen af EU-regler på området, og fortæller på deres hjemmeside mere om emnet, herunder virksomhedernes rolle. 

 

Regeringen har nedsat et advisory board, der har udarbejdet en rapport med 27 anbefalinger til Danmarks omstilling til en cirkulær økonomi. 

 

Dansk Industri (DI) har på deres hjemmeside samlet en række eksempler på, hvad cirkulære forretningsmodeller kan være. 

 

 

Logo for den Europæiske Fond for Regionaludvikling