Hvem kan være med?

Mulige projektpartnere er små og mellemstore virksomheder og ivæksættere i Odense Kommune, der arbejder med produkter eller ydelser inden for cirkulær økonomi.

Både etablerede virksomheder og iværksættere

Det kan både være etablerede virksomheder og iværksættere, der sidder med den helt rigtige idé, men mangler sparring, rådgivning og støtte. Løsningerne kan omfatte såvel teknologiske løsninger som adfærdsregulerende tiltag.

 

Partnerskabsaftaler og financieringen af visse omkostninger

Ved indgåelse af partnerskabsaftale, hvor ansøger forpligter sig til at arbejde med konceptet, er det muligt at ansøge om finansiering af halvdelen af omkostningerne til udvikling af det konkrete produkt eller ydelse i form af lønudgifter. Parterne finansierer selv den anden halvdel ved at bruge et antal arbejdstimer, der modsvarer den økonomiske tildeling fra projektpuljen. 

 

Beskriv din forretningside

Forud for en partnerskabsaftale skal virksomheden beskrive en forretningsidé, angive hvilke aktiviteter der skal igangsættes, udarbejde en procesbeskrivelse og tidsplan og det skal beskrives, hvordan produktet eller ydelsen kan markedsføres og implementeres.

 

Kontakt os gerne for et møde om jeres idé, hvor I også kan få flere oplysninger om tildelingskriterier, dokumentationskrav og andre betingelser for støtte. 

 

 

 

Logo for den Europæiske Fond for Regionaludvikling