Kontakt 

For mere info kontakt Odense Renovations cirkulær økonomi-konsulent, Winie Evers på we@odenserenovation.dk

 

Odense Renovation har fået midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling