Afgørelse i sag om opkrævning af moms

Odense Renovation skal ikke længere opkræve moms på renovationsafgifterne til borgerne.

Fredag den 29. januar 2021

Opkrævning af moms på renovationsafgifter

Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsafgifter og tidsfristen for Skattestyrelsen til at indbringe afgørelsen for domstolene udløb den 21. januar 2021.

Vi afventer nu, at Skattestyrelsen udsender et styresignal, der beskriver hvordan vi skal håndtere renovationsafgifterne fremadrettet og giver kommuner/affaldsselskaber mulighed for at søge om tilbagebetaling af den for meget indbetalte moms.


Momshåndtering fremadrettet

Det betyder, at vi fremover ikke skal pålægge moms på renovationsafgifterne.

For første kvartal 2021 vil regningen dog se ud som normalt og indeholde moms. Dette skyldes, at fakturaerne allerede er produceret, og at der fremadrettet skal beregnes nye renovationsafgifter, som skal godkendes i byrådet, inden vi må opkræve dem.

Det bliver et større regnestykke at udregne nye afgifter, da Odense Renovation betaler moms for de ydelser, vi får fra tredjemand, og denne moms så skal indregnes direkte i renovationsafgiften.

Da Odense Renovation skal ”hvile i sig selv” (dvs. over en periode hverken må give underskud eller overskud), vil det således ikke være det fulde momsbeløb, som renovationsafgiften kan nedsættes med.


Momshåndtering bagudrettet

Bagudrettet vil den moms, som Odense Renovation har opkrævet ved borgerne og videresendt til SKAT også skulle fratrækkes momsen for de ydelser, vi har fået fra tredjemand.
Det vil således heller ikke her være det fulde momsbeløb, som skal tilbagebetales til borgerne.

Når momsen er tilbagebetalt til Odense Renovation, er næste spørgsmål, om momsbeløbet skal videresendes til den enkelte borger, eller vi skal beholde det og nedsætte renovationsafgiften overfor borgerne, indtil beløbet er udlignet.

Vi forventer yderligere, at der skal beregnes og tilbagebetales renter af momsbeløbene.

Det er også uklart, hvor langt tilbage (3 år eller i bedste fald 10 år) vi kan kræve momsen refunderet.


Hvad sker der nu?

Alle ovennævnte spørgsmål, forventer vi, vil blive besvaret i Skattestyrelsens styresignal.

Vi afventer derfor udmeldingen fra Skattestyrelsen, før vi kan håndtere momsproblematikken.

Vi vil løbende orientere om sagens forløb her på hjemmesiden.