Cirkulær økonomi: EU-besøg i zirkel

Det foregik med mundbind og efter alle gældende retningslinjer, da Odense Renovation den 6. april havde politisk besøg i zirkel.

7. april 2021

Tirsdag den 6. april havde Odense Renovation besøg af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet, sammen med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel. Formålet med Schaldemoses besøg var at se og høre om, hvordan Odense Renovation arbejder med cirkulær økonomi, blandt andet gennem det EU-medfinansierede projekt, Cirkulær i Odense, men også arbejdet med direkte genbrug i zirkel.

Politiske og praktiske perspektiver

Christel Schaldemose er valgt ind i Europa-Parlamentet og sidder til dagligt blandt andet med i udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed som suppleant. Derfor har Schaldemose i den grad fingeren på pulsen med, hvad der sker i det politiske landskab, imens Odense Renovation kan tilbyde en mere praktisk vinkel.

”Vi er rigtig glade for at få lov til at vise Christel Schaldemose, hvordan vi arbejder med cirkulær økonomi, og samtidig få lejlighed til at drøfte nogle af de snitflader, vi ser, mellem vores daglige virke og den politiske dagsorden i EU. De beslutninger, der tages på europæisk og nationalt plan, kan jo ende med at få stor betydning for vores arbejde”, siger Mette Lorenzen, genbrugschef ved Odense Renovation, og henviser bl.a. til klimaplanen fra 2020, som i værste tilfælde kan betyde, at et koncept som zirkel ikke kan eksistere. 


Lovgivning sætter rammerne

Under besøget var der rundvisning i zirkel, hvor parlamentsmedlemmet og den fremmødte presse hørte om zirkels koncept – om indretningen af butikken, om fælleslageret for de humanitære organisationer og om samarbejdet med byens kunstnere, iværksættere og det lokale erhvervsliv. I forlængelse heraf var der oplæg om Cirkulær i Odense – det EU-medfinansierede projekt, som har til formål at skabe grønne arbejdspladser og cirkulære iværksættere i Odense.

”Med de nye projekter og måder at arbejde på, har vi opnået en position, hvor vi som renovation får sat vores viden og kompetencer i spil i de her partnerskaber. Tidligere skulle vi være meget opsøgende for at skabe den slags udviklingssamarbejder. I dag kommer flere og flere af sig selv – foreninger, iværksættere og frivillige med gode idéer. Derfor er det vigtigt, at de lovgivningsmæssige rammer giver mulighed for, at vi kan fortsætte udvikling”, siger Winie Evers, chefrådgiver i cirkulær økonomi, som står i spidsen for projektet Cirkulær i Odense.

Det kan godt lade sig gøre at tænke cirkulært

Efter rundvisningen var der afsat tid til dialog og drøftelser om perspektiver og udfordringer for Odense Renovation og Cirkulær i Odense  - særligt med fokus på de emner, hvor der også er en europæisk vinkel.

Ved slutningen af besøget gav Christel Schaldemose udtryk for, at besøget havde gjort indtryk. ”Det er vigtigt at komme ud og se, hvad man kan gøre – og at det godt kan lade sig gøre at tænke cirkulært. Både for iværksættere, som kan skabe nye produkter og forretninger, men også for de borgere, som måske netop ikke har så mange penge”, sagde Christel Schaldemose, som samtidig roste initiativet for at være velorganiseret og for at tænke i samarbejder med NGO’er og private aktører.

 

Forud for besøget i zirkel besøgte borgmesteren og Christel Schaldemose også HJ Hansen i Havnegade for at høre om arbejdet med at få cirkulær økonomi og industri til at mødes. I Fyens kan du i dag læse mere om gårsdagens besøg.

 

Herunder kan du se lidt billeder fra besøget: