Kom til online workshop

Giv os din idé til at mindske, genanvende og sortere mere affald

Odense Kommune og Odense Renovation er i gang med at udarbejde en ny affaldsplan. Her har vi brug for dine gode ideer til, hvordan vi kan mindske mængden af affald og genanvende mere, og hvordan vi kan få flere til at sortere bedre. Det gælder både erhverv og privat.

 

Tilmelding

Hop med på vores online-workshop mandag den 11. januar kl. 17-19. 

Der er plads til max 30 deltagere på workshoppen - tilmelding efter 'først-til-mølle'-princippet. 

Tilmeld dig ved at skrive til miljo@odense.dk senest den 7. januar 2021.
 
Når du er tilmeldt workshoppen, får du forud for dagen tilsendt link til et virtuelt Teams-møde med beskrivelse af, hvordan du kommer ind i mødet.

 

Program for workshoppen

17.00 Velkommen v./ rådmand Christoffer Lilleholt
17.10 Programmet for i dag
17.30 Gruppediskussioner i tre grupper
18.30 Fælles opsamling
18.50 Afrunding og tak for i dag v./ rådmand Christoffer Lilleholt

 

Affaldsplan 2021-2032

Affaldsplan 2021-2031 sætter rammer og ambitioner for Odense Kommunes håndtering af affald for de næste 12 år. Planen udarbejdes i samarbejde med Odense Renovation og forventes vedtaget i løbet af 2021.

De overordnede mål med affaldsplanen er at:

  • øge genanvendelse af husholdningsaffald til mindst 60% i 2026
  • øge mængden af direkte genbrug af ting fra den kommunale indsamlingsordning
  • reducere CO2-udledningen.
Første skridt i udarbejdelse af affaldsplanen er workshoppen den 11. januar 2021. Her håber vi at få en masse input, som kan inspirere endnu flere til at komme med input og ideer via vores Facebook-sider Odense By og Odense Renovation. Efterfølgende går en officiel høring i gang i foråret 2021.