Ekstratømninger ifm. omlægning af ruter

I forbindelse med omlægning til nye ruter er der opstået en del tilfælde, hvor der går mange dage mellem to tømninger. Dette løses nu ved at indsætte ekstra biler og tømninger.

Torsdag den 29. april 2021 

 

For mange dage mellem to tømninger
Nogle borgere oplever på deres nye tømningskalender, at der går mange dage mellem to tømninger. Der er desværre sket en fejl i overgangen til de nye tømningsruter. Det løser vi nu ved at indsætte ekstra biler og mandskab, som kører i hele næste uge (uge 18). Ekstratømningerne vil ske de steder, hvor der går mere end 17 dage mellem tømninger. 

Det betyder, at vi automatisk indsætter en ekstratømning ved de adresser, hvor

 

  • der går mere end 17 dage mellem to tømninger af beholderen til restaffald og madaffald
  • der går mere end 5 uger mellem to tømninger af genbrugsbeholderen med glas & metal samt papir & småt pap.

 

Ekstratømninger sker vha. den gamle tømningskalender
Skulle du – ifølge den gamle tømningskalender – have fået tømt fra den 3. – 7. maj, så vil ekstratømningen ske på disse datoer – altså på din tidligere tømmedag. 

Går der 14-17 dage mellem to tømninger af dit restaffald (så du ikke får en ekstratømning), må du - som altid – sætte en ekstra sæk frem på tømmedagen.

Vi beklager selvfølgelig, at der er sket en fejl i forbindelse med overgangen til nye ruter, men med ekstra biler og ekstra mandskab får vi løst udfordringerne.