Havnegade får ny skiltning med nationale affaldspiktogrammer

Torsdag d. 25. marts udskifter vi skiltene på containerne i Havnegade. Den nye skiltning med nationale affaldspiktogrammer skal gøre det let at finde den rigtige container.

25. marts 2021

Skilte lavet i fællesskab
Det er et stort udskiftningsarbejde, når mere end 40 containere i dag får ny skiltning på genbrugsstationen i Havnegade. Med udskiftningen ønsker Odense Renovation at støtte op om det nationale affaldspiktogramsystem og hjælpe brugerne af genbrugsstationen godt på vej med sorteringen.

 

Både medarbejdere og borgere har spillet en vigtig rolle i tilblivelsen af de nye skilte. Der har blandt andet været afholdt workshops, hvor medarbejdere fra genbrugsstationerne har givet deres ideer til skiltningen.
Det mundede ud i 4 prototyper, som efterfølgende blev testet på genbrugsstationen i Havnegade -  mere end 300 brugere gav deres besyv med ved denne test. Det gav en klar indikation af hvilken skiltning, der fungerede bedst for både medarbejdere og brugere. Det er denne skiltning, der nu pilottestes i fuld skala på genbrugsstationen i Havnegade. 

”Med den nye skiltning ønsker vi at støtte op om de nationale affaldspiktogrammer. Skiltene skal gøre det nemt for borgere og virksomheder at sortere deres affald. Samtidig kan vi med pilotprojektet drage vigtige erfaringer fra brugerne af genbrugsstationen - erfaringer som vi kan tage med, inden skiltningen videreføres til resten af Odenses genbrugsstationer,” udtaler Mette Lorenzen, genbrugschef ved Odense Renovation A/S.

 

Nationalt piktogramsystem udbredes
Den nye skiltning tager udgangspunkt i det nationale piktogramsystem, som er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen. Visionen bag piktogrammerne er at lave et fælles landsdækkende system, så man møder det samme piktogram for en bestemt type affald - uanset om man er derhjemme, på arbejdspladsen eller i sommerhuset i en anden kommune. Målet er dermed, at det skal være lettere for borgere og virksomheder at sortere affald til genanvendelse.

Flere af landets kommuner har allerede indført de nationale affaldspiktogrammer på deres genbrugsstationer, og nu er det så Odenses tur. Mange odenseanere vil kunne genkende nogle af piktogrammerne fra skiltningen på affaldsbeholderne ved husstanden. I forbindelse med implementeringen af den nye affaldsordning blev alle affaldsbeholdere i Odense nemlig udstyret med piktogrammer fra det nationale system. Samtidig modtog borgerne en startpakke med et piktogram-klistermærkeark, som kunne sættes på affaldsbeholdere inde i hjemmet.

 

Odense Renovation håber, at brugerne af genbrugsstationen vil tage godt imod den nye skiltning og forhåbentlig opleve piktogrammerne som en hjælp til nemt at finde den rigtige container.