Er du klar til at sortere mere?

Med en ny kampagne i byen fortæller vi nu, at der er ny affaldsordning på vej.

De næste par uger kan du møde de her ansigter rundt omkring i Odenses bybillede. Formålet er at fortælle, at der er ny affaldsordning på vej. I den nye ordning henter vi mere affald til genbrug, og affaldet skal derfor sorteres i glas, metal, papir, pap, mad- og restaffald. De 5 personer præsenterer hver deres type affald, der bliver hentet til genbrug i den nye ordning.

 

Se dato for nye beholdere hos din husstand

Første skridt er nye beholdere, som leveres den dag din husstand overgår til den nye ordning. Det sker gradvist med udrulning til et område ad gangen. Vi forventer at begynde med det første område i midten af oktober 2019. Indtast din adresse, og se, hvornår din husstand overgår til den nye ordning her.

 

Kampagnen kan ses rundt omkring i centrum og i byens busser indtil den 16. juni. Du kan læse mere om den kommende affaldsordning her.