Mindre affald, mere genanvendelse

I 2021 steg mængden af affald til genanvendelse og mængden af restaffald til forbrænding faldt - det er godt for miljøet, og fra august kan vi se frem til at sende endnu mere affald til genanvendelse.

12. juli 2022

Det batter at sortere affald

– og snart skal vi sortere endnu mere.

 

Vores seneste tal over borgernes affaldsmængder fra 2021 viser, at mere genanvendeligt affald bliver sorteret ud af restaffaldet end tidligere.

I 2021 indsamlede vi rundt regnet 31.400 tons restaffald mod 44.700 tons i 2019 – det er en reducering af restaffald til forbrænding på godt 30 procent! Det er fantastisk for miljøet.

 

Derudover steg mængden af indsamlet madaffald fra 2019 til 2021. Den helt naturlige årsag er, at der kun var ganske få i 2019, der fik hentet madaffald ved husstalden, men i 2021 var alle med på ordningen.

 

Madaffald bliver til biogas og gødning

Vi indsamlede ca. 11.200 tons madaffald i 2021 – affald som før blev sendt til forbrænding som en del af restaffaldet, men som nu bliver genanvendt som biogas og gødning.

 

Fra midten af august kan vi se frem til at mængden af restaffald bliver endnu mindre, når vi udvider affaldsordningen, så plast og mad- & drikkekartoner også bliver hentet ved kommunens husstande.

 

Med udvidelsen bliver det lettere at sortere endnu mere affald til genanvendelse.

 

Du kan læse flere nøgletal om indsamling og genanvendelse i vores CSR-rapporten lige her.