Er du klar til at sortere mere?

Se nedenfor hvornår din husstand kommer med på den nye affaldsordning, hvor vi henter papir, småt pap, glas, metal, madaffald og restaffald.

Se dato for nye beholdere hos din husstand

Første skridt er nye beholdere, som leveres den dag din husstand overgår til den nye ordning. Det sker gradvist med udrulning til et område ad gangen. Vi forventer at begynde med det første område i midten af oktober 2019. Indtast din adresse, og se, hvornår din husstand overgår til den nye ordning her.

 

Du kan læse mere om den kommende affaldsordning her.