Ny ordning for flytteaffald under Corona-virussen

Grundet situationen med Corona-virus er genbrugsstationerne lukkede frem til den 13. april. Læs nedenfor om mulighederne ift. affald, hvis du skal flytte.

Flytning og affald
På grund af situationen ift. Corona-virus er genbrugsstationerne lukkede for private. Odense Renovation har opfordret borgerne til at udskyde eventuelle bolig-projekter eller opbevare affaldet på egen matrikel, indtil vi igen åbner genbrugsstationerne. 

Det har givet udfordringer for borgere, der er ved at flytte, og derfor ikke har mulighed for at lade affaldet blive liggende på egen matrikel.

Ved flytning - bestil en privat transportør
Skal du flytte, kan du bestille en privat transportør til at hente dit affald. Herefter skal du udfylde en blanket, og derved undgår du at skulle betale for aflevering af affaldet – du skal kun betale for transporten af affaldet til transportøren.

Der er 2 forskellige blanketter og mængden af dit affald bestemmer, hvilken blanket du skal benytte.

  • Har du mindre mængder affald, som kan transporteres i trailere til genbrugsstationen , skal du udfylde denne blanket

Transportøren kan aflevere affaldet på en af de 2 genbrugsstationer, som er åbne for erhverv - genbrugsstationen på Holkebjergvej og Havnegade er åbne for erhverv.

 

  • Har du større mængder affald, som skal hentes i lastbil eller container, skal du udfylde denne  blanket

Transportøren kan aflevere affaldet på Odense Affaldssortering, Havnegade 90, som i forvejen modtager affaldet fra genbrugsstationerne til videre sortering. 

 

Når du har udfyldt et af skemaerne, skal du sende det til flytteordning@odenserenovation.dk

Hvis der er spørgsmål i forbindelse med dette, kan du ringe på 29 38 47 33

Venlig hilsen

Odense Renovation A/S