Nye ruter giver ændrede tømmedage

Fra mandag den 3. maj kører skraldebilerne efter nye tømmeruter. Det betyder for mange borgere, affaldsbeholderne skal sættes ud en anden dag end normalt. Læs mere om de nye tømmedage nedenfor.

Mandag den 26. april 2021

Optimering af tømningsruter

Støvet har efterhånden lagt sig efter implementeringen af den nye affaldsordning i Odense, og odenseanerne sorterer flittigt deres affald. Hos Odense Renovation har man haft tid til at kigge driften efter i sømmene, og derfor optimerer selskabet nu med nye tømningsruter og tømmedage.

Færre kilometer, mindre forurening

Man tænker måske ikke over det, men affaldsområdet har gennem årene gennemgået mange ændringer og udviklinger – senest med den nye affaldsordning, hvor alle husstande i Odense nu får afhentet 6 affaldstyper. Med den nye ordning fulgte nye beholdere – nærmere betegnet godt 100.000 af slagsen – og det betød også flere tømninger og dermed flere biler, som kører på byens veje og tømmer byens beholdere. Derfor har Odense Renovation nu set godt på ruteplanlægningen og lagt nye mere effektive ruter, som træder i kraft fra mandag den 3. maj.
Vi kommer til at køre langt færre kilometer, hvilket betyder mindre brændstof og forurening af vores by. Samtidig betyder det faktisk også færre forstyrrelser for borgerne, fordi vi nu sikrer os, at vi kører så effektive ruter som muligt”, siger Lars T. Hansen, transportchef hos Odense Renovation om de optimerede ruter.

Nye ruter giver nye tømmedage
Ændringerne i ruteplanlægningen giver samtidig nye tømmedage for mange husstande. Normalt får borgerne i Odense kun ny tømningskalender én gang om året – nemlig i november, når den gamle tømningskalender ophører. Derfor får alle borgere i denne uge brev i deres e-Boks om at huske at tjekke de nye tømmedage.
Tømningskalenderen kan ses på www.odenserenovation.dk/kalender.
Er man tilmeldt vores SMS-service, vil SMS'erne automatisk følge de nye tømmedage. Er du ikke tilmeldt SMS-ordningen, kan du gøre det via dette link på www.odenserenovation.dk/beskedservice

Ekstratømninger i forbindelse med omlægning
Nogle borgere oplever på deres nye tømningskalender, at der går mange dage mellem to tømninger. Der er desværre sket en fejl i overgangen til de nye tømningsruter. Det løser vi nu ved at indsætte ekstra biler og mandskab, som kører i hele næste uge (uge 18). Læs mere om ekstratømningerne her